โค๊ดสีทอง

โค้ดสี ทอง แบบเข้มไปอ่อน

   #5e4e0d
   #715e0f
   #846c11
   #977c13
   #aa8c15
   #bd9c17
   #d0ac1a
   #e3bb1c
   #e6c12f
   #e8c742
   #eacc55
   #ecd168
   #eed77b
   #f0dd8e
   #f2e2a2
   #f4e8b5
   #f7edc8
   #faf2da
   #fbf5e3
   #fcf9ed

credit by www.codecolorcodecolor.blogspot.com